พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน
ปราสาทหินพนมวัน
ปราสาทหินเมืองแขก
ผายายเที่ยง
ถ้ำเขาจันทน์งามและภาพเขียนสี

ทำความรู้จักโคราชจีโอพาร์ค

Fan Page

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

058919
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
ทั้งหมด
405
120
525
5702
58919

18-06-2018 20:09

วันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. จัดประชุมกลุ่มย่อยขับเคลื่อนดำเนินงานอุทยานธรณีโคราช ณ ห้องประชุมสำนักงานอุทยานธรณีโคราช

โดยมี นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายสุเมธ อำภรณ์ ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.นม. ,ผศ.ดร.ประเทือง จินตสกุล ผอ.อุทยานธรณีโคราช , ดร.ณัฏฐินี ทองดี รอง ผอ.อุทยานธรณีโคราช ,ดร.วิไลลักษณ์ นาคศรี รอง ผอ.สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ,ดร.ดวงสุดา โชคเฉลิมวงศ์ รอง ผอ.สถาบันวิจัยฯ ดร.จรูญ ด้วยกระยอม อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ พร้อมด้วย นายเสด็จ เขียวแดง ประธาน อป.มช.นม. ,นายพิสิษฐ์ นาคำ นายณัฐปคัลภ์ กล้าหาญ นายนิวัฒน์ กงลา เครือข่ายชุมชนและประชารัฐ และคณะเจ้าหน้าที่ประจำ สนง.อุทยานธรณีโคราช สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ และสนง.ทสจ.นม.