แหล่งธรณีวิทยา นิเวศวิทยาและวัฒนธรรมในอุทยานธรณีโคราช

พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฯ โคราชไดโนพาร์ค กำแพงประตูชุมพลและอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
นม.1 พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฯ  นม. 2 โคราชไดโนพาร์ค  นม. 3 กำแพงประตูชุมพลและอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

รหัสแหล่ง : นม.1
ชื่อแหล่ง : พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฯ
ที่ตั้ง : บ.โกรกเดือนห้า ต.สุรนารี อ.เมือง
พิกัดระบบ UTM (47P, 48P)
ตะวันออก : 180026
พิกัดเหนือ : 1644986
ระวางแผนที่ : 5438IV
ประเภทแหล่ง : ธรณีวิทยา
ระดับแหล่ง : International

รหัสแหล่ง : นม.2
ชื่อแหล่ง : โคราชไดโนพาร์ค
ที่ตั้ง : ป่าสงวนแห่งชาติองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ต.โคกกรวด อ.เมือง
พิกัดระบบ UTM (47P, 48P)
ตะวันออก : 821186
พิกัดเหนือ : 1646179
ระวางแผนที่ : 5338I
ประเภทแหล่ง : ธรณีวิทยา
ระดับแหล่ง : International 
รหัสแหล่ง : นม.3
ชื่อแหล่ง : กำแพงประตูชุมพลและอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
ที่ตั้ง : ต.ในเมือง อ.เมือง
พิกัดระบบ UTM (47P, 48P)
ตะวันออก : 187884
พิกัดเหนือ : 1657718
ระวางแผนที่ : 5438IV
ประเภทแหล่ง : วัฒนธรรม
ระดับแหล่ง : National
     
พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา ปราสาทหินพนมวัน พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์โคกสูง
นม. 4 พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา นม. 5 ปราสาทหินพนมวัน นม. 6 พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์โคกสูง
รหัสแหล่ง : นม.4
ชื่อแหล่ง : พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา
ที่ตั้ง : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ต.ในเมือง อ.เมือง
พิกัดระบบ UTM (47P,48P)
ตะวันออก : 189612
พิกัดเหนือ : 1658488
ระวางแผนที่ : 5438IV
ประเภทแหล่ง : วัฒนธรรม
ระดับแหล่ง : National
รหัสแหล่ง : นม.5
ชื่อแหล่ง : ปราสาทหินพนมวัน
ที่ตั้ง : บ.มะค่า ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง
พิกัดระบบ UTM (47P,48P)
ตะวันออก : 198228
พิกัดเหนือ : 1663018
ระวางแผนที่ : 5439III
ประเภทแหล่ง : วัฒนธรรม
ระดับแหล่ง : National
รหัสแหล่ง : นม.6
ชื่อแหล่ง : พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์โคกสูง
ที่ตั้ง : เทศบาลตำบลโคกสูง ต.โคกสูง อ.เมือง
พิกัดระบบ UTM (47P,48P)
ตะวันออก : 190382
พิกัดเหนือ : 1668739
ระวางแผนที่ : 5439II
ประเภทแหล่ง : ธรณีวิทยา
ระดับแหล่ง : National
     
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ หนองระเวียง บ่อเกลือขามทะเลสอ บ่อดินโป่งแดง
 นม. 7 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ หนองระเวียง  นม. 8 บ่อเกลือขามทะเลสอ  นม. 9 บ่อดินโป่งแดง
รหัสแหล่ง : นม.7
ชื่อแหล่ง : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ หนองระเวียง
ที่ตั้ง : ต.หนองระเวียง อ.เมือง
พิกัดระบบ UTM (47P,48P)
ตะวันออก : 196843
พิกัดเหนือ : 1654875
ระวางแผนที่ : 5438IV
ประเภทแหล่ง : นิเวศวิทยา
ระดับแหล่ง : Local
รหัสแหล่ง : นม.8
ชื่อแหล่ง : บ่อเกลือหนองสรวง
ที่ตั้ง : บ.โคกพัฒนา ต.หนองสรวง อ.ขามทะเลสอ
พิกัดระบบ UTM (47P,48P)
ตะวันออก : 816357
พิกัดเหนือ : 1670651
ระวางแผนที่ : 5339II
ประเภทแหล่ง : ธรณีวิทยา
ระดับแหล่ง : Local
รหัสแหล่ง : นม.9
ชื่อแหล่ง : บ่อดินโป่งแดง
ที่ตั้ง : ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ
พิกัดระบบ UTM (47P,48P)
ตะวันออก : 813971
พิกัดเหนือ : 1656457
ระวางแผนที่ : 5339II
ประเภทแหล่ง : ธรณีวิทยา
ระดับแหล่ง : Local
     
พิพิธภัณฑ์ช้างดึกดำบรรพ์ตำบลท่าช้าง กุมภลักษณ์มอจะบก แหล่งหินตัดสีคิ้ว
 นม. 10 พิพิธภัณฑ์ช้างดึกดำบรรพ์ตำบลท่าช้าง  นม. 11 กุมภลักษณ์มอจะบก  นม. 12 แหล่งหินตัดสีคิ้ว
รหัสแหล่ง : นม.10
ชื่อแหล่ง : พิพิธภัณฑ์ช้างดึกดำบรรพ์
ที่ตั้ง : ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ
พิกัดระบบ UTM (47P,48P)
ตะวันออก : 2066051
พิกัดเหนือ : 1660691
ระวางแผนที่ : 5439II
ประเภทแหล่ง : ธรณีวิทยา
ระดับแหล่ง : Local
รหัสแหล่ง : นม.11
ชื่อแหล่ง : กุมภลักษณ์มอจะบก
ที่ตั้ง : วัดมอจะบก ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว
พิกัดระบบ UTM (47P,48P)
ตะวันออก : 788314
พิกัดเหนือ : 1643685
ระวางแผนที่ : 5338IV
ประเภทแหล่ง : ธรณีวิทยา
ระดับแหล่ง : National
รหัสแหล่ง : นม.12
ชื่อแหล่ง : แหล่งหินตัดสีคิ้ว
ที่ตั้ง : บ.มอจะบก ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว
พิกัดระบบ UTM (47P,48P)
ตะวันออก : 787948
พิกัดเหนือ : 1644182
ระวางแผนที่ : 5338IV
ประเภทแหล่ง : วัฒนธรรม
ระดับแหล่ง : International
     
ถ้ำเขาจันทน์งามและภาพเขียนสี ผายายเที่ยง ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ คลองไผ่
 นม. 13 ถ้ำเขาจันทน์งามและภาพเขียนสี  นม. 14 ผายายเที่ยง  นม. 15 ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ คลองไผ่
รหัสแหล่ง : นม.13
ชื่อแหล่ง : ถ้ำเขาจันทน์งามและภาพเขียนสี
ที่ตั้ง : วัดเขาจันทน์งาม ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว
พิกัดระบบ UTM (47P,48P)
ตะวันออก : 779185
พิกัดเหนือ : 1639328
ระวางแผนที่ : 5338IV
ประเภทแหล่ง : ธรณีวิทยา
ระดับแหล่ง : Local
รหัสแหล่ง : นม.14
ชื่อแหล่ง : ผายายเที่ยง
ที่ตั้ง : เขายายเที่ยง ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว
พิกัดระบบ UTM (47P,48P)
ตะวันออก : 774721
พิกัดเหนือ : 1638005
ระวางแผนที่ : 5338IV
ประเภทแหล่ง : ธรณีวิทยา
ระดับแหล่ง : Local
รหัสแหล่ง : นม.15
ชื่อแหล่ง : ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ คลองไผ่
ที่ตั้ง : ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว
พิกัดระบบ UTM (47P,48P)
ตะวันออก : 776310
พิกัดเหนือ : 1644608
ระวางแผนที่ : 5338IV
ประเภทแหล่ง : นิเวศวิทยา
ระดับแหล่ง : Local 
     
น้ำตกวะภูแก้ว พระนอนและใบเสมาหินเมืองเสมา ปราสาทเมืองแขก
 นม. 16 น้ำตกวะภูแก้ว  นม. 17 พระนอนและใบเสมาหินเมืองเสมา  นม. 18 ปราสาทเมืองแขก
รหัสแหล่ง : นม.16
ชื่อแหล่ง : น้ำตกวะภูแก้ว
ที่ตั้ง : บ.วะภูแก้ว ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน
พิกัดระบบ UTM (47P,48P)
ตะวันออก : 791673
พิกัดเหนือ : 1633958
ระวางแผนที่ : 5338IV
ประเภทแหล่ง : ธรณีวิทยา
ระดับแหล่ง : Local
รหัสแหล่ง : นม.17
ชื่อแหล่ง : พระนอนและใบเสมาหินเมืองเสมา
ที่ตั้ง : บ.คลองขวาง ต.เสมา อ.สูงเนิน
พิกัดระบบ UTM (47P,48P)
ตะวันออก : 800991
พิกัดเหนือ : 1651630
ระวางแผนที่ : 5338I
ประเภทแหล่ง : วัฒนธรรม
ระดับแหล่ง : International
รหัสแหล่ง : นม.18
ชื่อแหล่ง : ปราสาทเมืองแขก
ที่ตั้ง : บ.กกกอก ต.โคราช อ.สูงเนิน
พิกัดระบบ UTM (47P,48P)
ตะวันออก : 804824
พิกัดเหนือ : 1650735
ระวางแผนที่ : 5338I
ประเภทแหล่ง : วัฒนธรรม
ระดับแหล่ง : Local 
     
น้ำตกวังเณร เขาสามสิบส่าง วัดป่าภูผาสูง
 นม. 19 น้ำตกวังเณร  นม. 20 เขาสามสิบส่าง  นม. 21 วัดป่าภูผาสูง
รหัสแหล่ง : นม.19
ชื่อแหล่ง : น้ำตกวังเณร
ที่ตั้ง : บ.มะเกลือเก่า ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน
พิกัดระบบ UTM (47P,48P)
ตะวันออก : 800809
พิกัดเหนือ : 1647535
ระวางแผนที่ : 5338I
ประเภทแหล่ง : ธรณีวิทยา
ระดับแหล่ง : Local
รหัสแหล่ง : นม.20
ชื่อแหล่ง : เขาสามสิบส่าง
ที่ตั้ง : บ.คำไฮ ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน
พิกัดระบบ UTM (47P,48P)
ตะวันออก : 799402
พิกัดเหนือ : 1629830
ระวางแผนที่ : 5338II
ประเภทแหล่ง : ธรณีวิทยา
ระดับแหล่ง : Local
รหัสแหล่ง : นม.21
ชื่อแหล่ง : วัดป่าภูผาสูง
ที่ตั้ง : ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน
พิกัดระบบ UTM (47P,48P)
ตะวันออก : 790164
พิกัดเหนือ : 1624944
ระวางแผนที่ : 5338III
ประเภทแหล่ง : ธรณีวิทยา
ระดับแหล่ง : Local