นม.1 พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฯ

 สถานที่ตั้ง:
พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฯ บ้านโกรกเดือนห้า ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา พิกัด 180026E 1644986         N ระวาง 5438IV

ประเภทแหล่ง: ธรณีวิทยา


                             

 

ลักษณะแหล่ง

            เป็นพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ที่ประกอบด้วยอาคารนิทรรศการ 3 อาคาร คือ อาคารจัดแสดงไม้กลายเป็นหิน อาคารจัดแสดงซากดึกดำบรรพ์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และอาคารจัดแสดงไดโนเสาร์ นอกจากนี้ยังมีพื้นที่นอกอาคาร เช่น สวนไม้กลายเป็นหิน และสวนทะเลโบราณ และรวมถึงอาคารสำนักงาน อาคารวิจัย และสำนักงานอุทยานธรณีโคราช พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินจะถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์อุทยานธรณีที่จะเป็นทั้งพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเกี่ยวกับซากดึกดำบรรพ์ นิทรรศการธรณีวิทยา นิทรรศการอุทยานธรณี สำนักงานอุทยานธรณี ศูนย์ฝึกอบรม และศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ในอนาคต

          ไม้กลายเป็นหิน ซากดึกดำบรรพ์พืชจัดเป็นดัชนีในการบ่งบอกสภาพภูมิอากาศสมัยบรรพกาลที่แม่นยำ เช่นเดียวกับการแบ่งเขตชีวภูมิศาสตร์บนภาคพื้นทวีปในปัจจุบัน ซึ่งอาศัยพืชพรรณที่พบเป็นเกณฑ์ ในพื้นที่อุทยานธรณีโคราช ถือได้ว่าเป็นแหล่งฟอสซิลไม้กลายเป็นหินขนาดใหญ่ มีสภาพสมบูรณ์ พบกระจายทั้งบนผิวดินและใต้ดินในหลายบริเวณของพื้นที่อุยานธรณี มีการศึกษาวิจัย จัดจำแนกชนิด โดยผู้เชี่ยวชาญทั้งชาวไทยและต่างประเทศ พบว่าเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ใบเลี้ยงคู่ และพืชเมล็ดเปลือย รวมทั้งสิ้น 32 สกุล (ตารางที่ 4.1) แต่ที่ยังไม่ได้ศึกษาและจำแนกชนิดยังมีอีกเป็นจำนวนมาก ดังนั้น การสำรวจ ศึกษาและวิจัย เกี่ยวกับไม้กลายเป็นหินของพื้นที่อุทยานธรณีโคราช จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง และควรได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง